sobota, 10 marca 2018

Cassandra - kopie zapasowe

Tworzenie kopii zapasowych w Cassandrze polega na wykonywaniu migawek wszystkich plików z danymi (pliki SSTable). Możesz zrobić migawkę wszystkich przestrzeni kluczy (z ang. "keyspaces") lub pojedyńczej.

Migawkę tworzymy komendą
nodetool snapshot
lub
 nodetool -h adres_serwera -p numer_portu snapshot
Powyższe komendy utworzą migawki wszystkich przestrzeni kluczy. Jeżeli chcemy zrobić migawkę konkretnej przestrzeni to wpisujemy:
nodetool snapshot nazwa_przestrzeni_kluczy
Po wykonaniu komendy podany zostanie nam numer migawki.

Dane kopii (pliki o rozszerzeniu "db") znajdziemy w "katalog_Cassandry/data/nazwa_przestrzeni_kluczy/nazwa_tabeli/snapshots/numer_migawki".

Poprzednie kopie nie są usuwane więc warto przedtem wywołać
nodetool snapshot clearsnapshot
lub
nodetool snapshot clearsnapshot nazwa_przestrzeni_kluczy
Przywracanie danych wymaga wszystkich plików migawek dla tabeli, a jeżeli używane są inkrementowane kopie zapasowe to wszystkie pliki inkrementowanych kopii zapasowych utworzone po tym jak wykonana została migawka.

Generalnie przed przystąpieniem do przywracania danch powinno się usunąć wszystkie dane z tabeli i ustawić odpowiednią konsystencję:
truncate nazwa_przestrzeni_klucz.nazwa_tabeli;
consistency all;
Cassandra może przywracać dane kiedy istnieje schemat tabel. Jeżeli tego nie zrobiłeś to możesz albo:
- przywrócić dane z migawki,
- ponownie stworzyć schemat
lub:
- stworzyć ponownie schemat,
- przywrócić migawkę,
- uruchomić "nodetool refresh".

Aby przywrócić dane do konkretnej tabeli należy:
1) wyłączyć Cassandrę,
2) usunąć wszystkie pliki z "katalog_Cassandry/commitlog",
3) usunąć wszystkie pliki o rozszerzeniu "db" z "katalog_Cassandry/data/nazwa_przestrzeni_kluczy/nazwa_tabeli",
4) skopiować zawartość katalogu "katalog_Cassandry/data/nazwa_przestrzeni_kluczy/nazwa_tabeli/snapshots/numer_migawki" do "katalog_Cassandry/data/nazwa_przestrzeni_kluczy/nazwa_tabeli" i zmienić właściciela oraz grupę na odpowiednie dla serwera Cassandry (zwykle jest to "cassandra" i "cassandra"),
5) włączyć Cassandrę.

W celu automatyzacji powyższych zadań stworzone zostało narzędzie Carmela.

Logi w RAM-ie

Aby przedłużyć żywotność karty używanej jako dysk w Raspberry Pi warto przechowywać logi w pamięci RAM. Aby to zrobić do "/etc/fstab" dodajemy następujący wpis:
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,nosuid,mode=0755,size=100m 0 0

sobota, 3 marca 2018

MongoDB - użytkownicy

Po zainstalowaniu serwera MongoDB warto zabezpieczyć instancję poprzez dodanie użytkowników administrujących serwerem i włączyć uwierzytelnianie.

Poniższa procedura dodaje użytkownika, który może administrować innymi użytkownikami w bazie (upewnij się wcześniej czy już takowy nie istnieje):
use admin;
db.createUser( { user: "siteUserAdmin", pwd: "haslo", roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ] } );
Kolejny użytkownik może np. włączać serwer i tworzyć inne bazy:
use admin;db.createUser( { user: "siteRootAdmin", pwd: "haslo", roles: [ { role:  "root", db: "admin" } ] } );
Następnie do pliku konfiguracyjnego serwera dodajemy:
 security:
authorization: enabled
Aby uwierzytelnianie zadziałało musimy zrestartować serwer.

Teraz możemy zalogować się na dwa sposoby:
- "mongo --username uzytkownik --password haslo --authenticationDatabase nazwa_bazy",
- wywolujemy w powloce komende "mongo", a następnie:
 use nazwa_bazy;
db.auth("uzytkownik", "haslo");
Przystępując do procesu tworzenia nowych użytkowników należy najpierw stworzyć użytkownika administrującego systemem, a potem z jego poziomu tworzyć innych użytkowników.

Rola stworzona w bazie danych "admin" może zawierać przywileje, które mają zastosowanie do bazy danych "admin", innych baz lub zasobów klastra.

sobota, 24 lutego 2018

MongoDB - kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

W MongoDB możemy tworzyć kopie zapasowe poprzez utworzenie migawki lub stosując dedykowane do tego narzędzia.

Jeżeli chodzi o tworzenie migawki bazowych plików z danymi to musimy mieć w pliku konfiguracyjnym włączone księgowanie (z ang. "journaling"):
storage:
   journal:
      enabled: true
Dziennik zaś musi być umieszczony na tym samym logicznym wolumenie co pliki z danymi bazy. Jeżeli system nie wspiera księgowania to możesz zastosować zwykłe kopiowanie danych, ale uprzednio zastopuj wszystkie operacje zapisu do bazy.

Jeżeli chcesz stworzyć migawkę to musisz zatrzymać usługę MongoDB, a przywracanie z niej wartości nadpisuje wszystkie istniejące dane.

Jeżeli chodzi o inną metodę aniżeli migawka to stosujemy tutaj narzędzia mongodump i mongorestore.

mongodump domyślnie tworzy kopię w katalogu "dump", którym znajdują się pliki z nazwą w formacie "nazwa_bazy.bson".

Podstawowe wywołanie umożliwiające zapis w konkretnym katalogu to:
"mongodump --out nazwa_katalogu".

Możemy dokonać zrzutu konkretnej bazy:
"mongodump --db nazwa_bazy"
lub konkretnej kolekcji:
"mongodump --db nazwa_bazy --collection nazwa_kolekcji".

Jeżeli chcemy dokonać archiwizacji plików kopii w locie to stosujemy wywołanie jak np:
"mongodump --collection nazwa_kolekcji --db nazwa_bazy --gzip --archive=nazwa_pliku.gz".

Przywracanie danych w podstawowej postaci wygląda jak następuje (opcja "-d" jest konieczna od wersji 3 MongoDB):
"mongorestore -d nazwa_bazy_do_ktorej_chcemy_przywrocic_dane katalog_ze_zrzutem_bazy".

Jeżeli chcemy usunąć inne kolekcje aniżeli te, które są w kopii zapasowej to stosujemy wywołanie:
"mongorestore katalog_ze_zrzutem_bazy --drop".

Chcąc odzyskać konkretną kolekcję wprowadzamy w linii poleceń:
"mongorestore --db nazwa_bazy_do_ktorej_chcemy_przywrocic --collection nazwa_kolekcji katalog_ze_zrzutem_bazy/nazwa_bazy/nazwa_kolekcji.bson".

Jeżeli w docelowym serwerze nie ma bazy, która jest określona przez opcję "--db" to narzędzie ją utworzy.

Przywracanie z archiwum odbywa się identycznie jak tworzenie kopii tj.:
"mongorestore --db nazwa_bazy_do_ktorej_chcemy_przywrocic --gzip --archive=nazwa_pliku.gz".

mongorestore pozwala tylko na wprowadzanie danych, a nie na uaktualnienie czy scalanie. Jeżeli istniejące dane posiadają ten sam identyfikator w docelowej bazie to nie zostaną one podmienione.

Jeżeli posiadasz uwierzytelnianie to do wywołania mongodump lub mongorestore musisz dodać:
"--username nazwa_uzytkownika --password haslo --authenticationDatabase nazwa_bazy".