sobota, 20 kwietnia 2013

Wyłączanie głośnika systemowego

Pracują z bazą danych MySQL w linii poleceń Windows (w moim przypadku Vista Home Premium) gdy wydałem niepoprawną komendę rozlegał się bardzo głośny dźwięk głośnika systemowego. Przeglądając Internet większość porad sugerowała aby otworzyć edytor rejestru i w kluczu "HKEY_CURRENT_USER, Control Panel, Sound" zmienić wartość pola "Beep" na "no". Jednak ta operacja nie pomogła. Głośnik udało mi się wyłączyć dopiero po wpisaniu w linii poleceń komendy "sc stop beep". Natomiast gdy chcemy wyłączyć na dobre wprowadzamy komendę "sc delete beep".