sobota, 26 stycznia 2013

Logowanie się przez PuTTY bez użycia hasła

Aby móc zalogować się na zdalną maszyną poprzez SSH używając programu PuTTY należy wykonać następujące kroki:

 • ściągamy program PuTTYgen,
 • zaznaczamy opcję "SSH-2 RSA" w sekcji "Parameters",
 • wybieramy długość klucza w polu "Number of bits in a generated key:" lub zostawiamy opcję domyślna "1024" jeżeli nie jesteśmy pewni,
 • klikamy na "Generate" i wykonujemy ruchy myszką we wskazany polu,
 • zapisujemy klucz prywatny (opcja "Save private key") na komputerze lokalnym,
 • zapisujemy klucz publiczny (opcja "Save public key") i przenosimy go na nasz serwer,
 • na serwerze wykonujemy polecenie "ssh-keygen -if [klucz_publiczny] > klucz_publiczny_OpenSSH_format",
 • zmieniamy prawa dostępu do katalogu ".ssh" poleceniem "chmod 700 .ssh",
 • kasujemy skopiowany na serwer klucz publiczny,
 • wykonujemy polecenie "cat klucz_publiczny_OpenSSH_format >> .ssh/authorized_keys",
 • uruchamiamy PuTTY,
 • ładujemy ("Load") naszą zapisaną sesję,
 • przechodzimy do "Connection", "Data" i w polu "Auto-login username" sekcji "Login details" wpisujemy naszą nazwę użytkownika,
 • przechodzimy do "Connection", "SSH", "Auth" i w polu "Private key file for authentication:" podajemy ścieżkę do naszego klucza prywatnego,
 • zapisujemy konfigurację.